تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
كتاب هاي پر فروش
مديريت سرور keyclock نصب وپيكربندي سرور Keyclockيادگيري ماشيني در صنعت ماليدستورات كاربردي لينوكس در پروژه هاي VoIP نگرش اجرايي در روش و اسلوبDevSecOps دولت مجازي جمهوري اسلامي ايران

دفاع در عمق مبتني بر پياده سازي سيستم مديريت امنيسيستم هاي مخابرات ماهواره اي (اصول و كاربردها) يكپارچه سازي برنامه ريزي و زمان بندي فرآ يندرويكرتاب آوري سازماني مدل ها و رويكردهافن اوري هاي تحول گراي مبتني بر اينترنت (فن آوري هاVAGRANT

مباحث پيشرفته در يادگيري ژرف Red Team Operations SANS - 564 (دوره 3 جلدي)جادوي لينوكسآموزش Veeambackup & Replication مدلي براي تجميع اطلاعات هنر جرم يابي قانوني ديجيتال بخش پنجم

آموزش زبان برنامه نويسي پايتون مديريت Ansible يادگيري ماشين با Scikit- Learn ازسري كتاب هاي هو نكات كليدي و ترفند هاي كامپيوتر براي تمامي سنينشيمي مواد آتش بازيآينده هويت در جامعه اطلاعاتي

تشخيص و جلوگيري از نفوذ در شبكه (مفاهيم و تكنيك هاجاوا اسكريپت شيوا {مقدمه اي بر برنامه نويسي )سرويس و نگهداري خودروتجاري سازي محصول و خدمات فناورانهكارآفريني كار و كسب جديدساختن آينده ويرايش دوم

تئوري محدوديت ها جهشي كوانتومي در مديريت امنيت در شبكه هاي حسگر بيسيمگزارش تهديدات امنيت سايبري 2021-2020روش اجرايي و فرم هاي مديريت پروژه در حوزه بانكي هنر جرم يابي قانوني ديجيتال بخش چهارم Network Fo مرجع اموزشي VMware vSphere v6.7 Clustering

مرجع آموزشي سه شنبه سردظروف سفالين چينياشياء برنزي در چيناختراعات چيني زمان باستانهنرها و صنايع دستي چين

چاي چينيديناميك هواپيما از مدل سازي تا شبيه سازيتئوري محدوديت ها چيست وچگونه بايد ان را اجرا كردتربيت فناورانه مباني ، مولفه ها و اصول داستان اساطير چينآثار باستاني چين

اپراي پكن چينادبيات چيني زنجيره اخاذي سايبريآموزش Skype for Business صفر تا صد مالتي م آموزش Microsoft Exchange Server 2016 صفر تا صد در كسب و كار خود زندگي كنيد

تفكرسيستميPythonبراي كودكان و نوجوانانستون هاي پنجگانه ذهنتشخيص و جلوگيري از نفوذ در شبكه (مفاهيم و تكنيك تفكر سيستمي كاربرديطراحي اپليكيشن اندرويد جهت محاسبه عنصر اولPlotting

چكونه پژوهش كنيميك فنجان روش تحقيق و طراحي پرسشنامهآشنايي با Dark Webاصول پردازش داده هاي حجيم مرجع كامل ميكرو كنترلرهاي ARM سريCortex - M4 اينترنت اشياء مسير يابي در خانه هاي هوشمند

مباني پردازش سيگنال فراصوتسامانه هاي بينايي نهفته (اصول و كاربردها)هياهو يا انقلاب حال و آينده بلكچين و رمز ارزهامديريت فناوري اطلاعاتآموزش مقدماتي نرم افزار CST مقدمه اي بر كامپايلر و طراحي زبان

بانكداري مدرن به همراه تجارت الكترونيكلباس هاي چينيبرنامه نويسي كاربردي جاواهنر جرم يابي قانوني ديجيتال (بخش سوم) آموزش Docker كتاب اموزشي CCNA 200-301

مرجع آموزش ASA With Fire Power رويكردي محاسباتي به بازنگري باور در سيستم هاي چند برنامه نويسي پايتون در يك روز راهنماي عمومي محافظت در برابر كوويد19تشخيص بيماري از راه معاينه زبان در طب چيني راهنماي شغلي مهندسان DEVOPS

كوبرنتيز KUBERNETES بلاك چين (آموزش عملي وكاربردي براي توسعه تجارت آموزش كامل نرم افزار Lumion 3Dراهنماي اساسي مديريت Citrix XenServer6.0آموزش برنامه نويسي Kotlinطراحي ماموريت فضا پيما

مباني مديريت شبكه هاي كامپيوتريبرنامه نويسي Scratchطراحي صفحات وب PHP5-MySQLتفكر برنامه نويسي Julia هنر جرم يابي قانوني ديجيتال (بخش دوم) Windowsمهندسي تونل

خود آموز كد نويسي رياضي در متلباستايل بندي آسان كتاب صفر تا صد راه اندازي فروشگاه اينترنتي با Wordpresبايد ها ونبايدهاي اصول نگارشرازهاي پنهان SEOپياده سازي هوش كسب وكاربا راه كارهاي نرم افزاري PO

تحليل معماري طراحي شبكه كامپيوتري+networkشروع كار با Citrix XenApp7.6قرار دادهاي همكارانه در مديريت زنجيره تامينمرجع آموزش VMware Site Recovery Manager(SRMمديريت پروژه چابك

بلاك چين در تئوري وعملتست نفوذ اندرويد (ويرايش دوم )الگوهاي طراحي المان هاي قابل استفاده مجدد شئ گراراهنمايي بر توسعه استراتژي امنيت سايبري مليالفباي ابزار شناسيبرنامه نويسي به زبان++c

كتاب آموزشي EMC ISM & EMC VNXهنر جرم يابي قانوني ديجيتال (بخش اول)Computer Foreتست نفوذ پيشرفته وهك قانونمند شبكه هاي وايرلسمجموعه كتابهاي مركز عمليات امنيت (روز دوم )مرجع آموزش CISCO BGP PROTOCOLمجموعه كتابهاي مركز عمليات امنيت (روز اول )

داده كاوي براي برنامه نويسان (هنر باستاني شمارش)مجموعه پروژه هاي كاربردي PLCزيمنس ومانيتورينگ ان..مرجع اموزش VMware NSX for vSphere (Deep Diveآموزش كاربردي و آسان PHP &MYSQL مواد و روش هاي ساخت دستي در طراحي صنعتي و مجسمه ساساختن اينده

تجارت الكترونيك كار آفرينانهاشياء زيبافناوري اطلاعات وامنيت كتاب آموزشي Citrix XenDesktop 7.6آموزش برنامه نويسي Javaبه همراه مفاهيم شئ گرايي252مسئله حل شده با زبان برنامه نويسي Java

راهنماي برنامهOrux mapsبراي زمين شناسان , طبيعت گر مرجع آموزش LINUX LPIC-3به صورت كاملا عملي و كاربركليد آردوينو آشنايي با زنجيره بلوكي Blockchainبلاك چين و رمز ارزها25پروژه كاربرديIOT

راهنماي توسعه امن برنامه هاي كاربردي اندرويدچگونگي ساخت يك مركز عمليات امنيت(رنگي) ساخت خانه هاي هوشمند توسط ماژولesp8266 آموزش كاربردي MICROSOFTt BATCH SCRIPTاخلاق سايبري (درك اخلاق سايبري در دنياي سايبري)مفا هيم كاربرديCCNA Routing&Switching

ماهيگيري به سبك iPhone(كاملا رنگي)Phoneماهيگيري به سبكHUAWEI (كاملا رنگي)ماهيگيري به سبك SAMSUNG(كاملا رنگي)ماهيگيري به سبك sony(كاملا رنگي)ياد گيري عميق با زبان برنامه نويسي پايتون TensorFL مرجع مدلسازي BPMN 2

راهنماي تخصصي Punch! Home Design Architectural آموزش كاربردي نرم افزار ماكرو سافت پروجكت 2019تجارت الكترونيك و سيستم هاي پرداخت الكترونيكيآموزش پروژه هاي هوشمند اينترنت اشياء در 7 روز آموزش مانيتورينگ شبكه ZABBIXجنگ و پناهگاه از منظر پدافند غير عامل(با تكيه بر

داشبوردهاي عملكردآموزش كاربردي ضربه قوچ با HAMMER V8 i راهنماي دورهsec504 (كتاب اول مدرسه امنيت ) توليد و به كار گيري محتواي يادگيري سيارواكنشهاي سريع در مواد پر انرژيامنيت رايانش ابري با رويكرد كاربردي

نظريه زبان ها وماشين هانفوذ و ضد نفوذ -هكر هاي كلاه سياه(راهكار هاي عملي اسكريپت نويسي در لينوكسپنهان نگاري در شبكه هاي مخابراتي ( طراحي و شبيه ساداده هاي بزرگ براي همه BIG DATA اصول طراحي وپياده سازي پايگاه داده ها با استفاده ا

شگردها و تكنيك هاي حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي(ايآموزش سريع زبان برنامه نويسي GO امنيت API پيشرفته آزمون خودكار برنامه هاي كاربردي تحت وب از طريق ROجريان شناسي سياسي گروهك تروريستي تكفيري داعشمرجع آموزش FortiWeb(NSE6)&Forti Analyzer (NSE5

برنامه نويسي موازي و همروند با پايتونپايگاه داده هاي نسل آيندهبرنامه نويسي توابع پيشرفتهAPI درC# 2017 (تمام رنگ بازار يابي نمايشگاه هاي بين الملليكتاب همراه LPIC-2مرجع اموزشي ( FORTIGATE(NSE4

برنامه نويسي موازي با كودا(CUDA)پياده سازي مركز عمليات امنيت با استفاده از رويكردهامنيت vSphereبراي متخصصان امنيت,مديران وكار شناسانشناخت و استفاده ازSplunk SIEMروشهاي نوين كشف نفوذ,مركز عمليات امنيت نوين(SOC) وراهنماي معماري و استقمعرفي بر نانو ساختارها

مكانيك كلاسيك (بر اساس كتاب تاتوم )مقدمه اي بر مديريت دانشنوشتن روي ديواركاربرد رايانه در حسابداريمقدمه اي بر سخت افزار 2مقدمه اي بر ساختمان داده ها

تشريح كامل مسائل مقدمه اي بر اختر فيزيك نوينهنر فريب (مهندسي اجتماعي )آموزش SQL/DBA رمز نگاري(مشبكه-مبنا )رد گيري هكرهاپايگاه داده ها

كسب وكار تجارت الكترونيكمرجع لحيم كاري سخت(جلد دوم) آموزش جامع انگولارطرح ريزي فرآيند مديريت پروژه با استفاده از نرم افزمهندسي راه آهن همراه با سوالات تشريحيريسك اعتباري ومشتقات

آموزش برنامه نويسيAndriod marshmallow تغذيه ويژه ورزشكاران نخبهآموزش ميكروتيكMCSE-2016- Active Directoryپوشش هاي دما بالا براي سوپرآلياژهامباني مهندسي نيازمندي هاي چابك

مقدمه اي بر آناليز هارمونيك كنترل ومديريت بانك آشنايي با مهندسي برقكتاب همراه LPIC-1بازاريابي براي كارآفرينان وكاربردآن دركسب وكارهاي يادگيري بهينه سازي موتورهاي جستجو SEO2017بااستفاده

اصول وضوابط طراحي پياده راه باتاكيدبر توسعه پايدار آموزش گام به گام برنامه نويسي تحت وب بازبان PHPمسائل مهندسي ومديريت منابع آب ويرايش دوم آزمايشگاه شبكه هاي رايانه اي (تمام رنگي)هكرهاي كلاه سفيد CEH v9.0 (اولين مرجع فارسي براي آآموزش نرم افزار MOHO12(همراه بانرم افزار Moho12وفا

101تمرين دونفره براي افزايش قدرت مرجع آموزش CLOUD COMPUTING با OpenStack امپراطوري گوگل Google Empireآموزش MPLS/VPNمبتني بر CISCO نظريه گراف وشبكه هاي پيچيده برنامه ريزي وكنترل پروژه هاي تامين تجهيزات با Prim

داده كاوي براي همه Data Mining For ALLمركز عمليات امنيت (Security Operation Center(SOCتفكرسيستمي بازي سازي با unity آموزش نرم افزارGT-POWERENGLISH FOR COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION TECHN

ايده سازي كسب وكار ساختن براي ساختن سيستم سازي سازماني بارويكرد فناوري اطلاعات مرجع كامل ميكروتيك (همراه بامثال هاي كاربردي Mikroمفاهيم رمزنگاريآموزش كاربردي CCNA Routing And Switching OSI & TCP

قوانين بين المللي كشتي فدارسيون جهاني كشتي (uww)برآموزش مقدماتي وپيشرفته نرم افزار حسابداري مديريت دانش به زبان ساده نقش فناوري اطلاعات وارتباطات درمديريت بحرانتدابيرطراحي براي خانه هاي هوشمند وپايدار آموزش طراحي وشبيه سازي آنتن با نرم افزار FEKO

مدل سازي جريان واكنشي واحتراقي باChemkin Proمباني امنيت سيستم هاي كامپيوتري مرجع آموزشي راه اندازي فروشگاه اينترنتي بااستفاده آشنايي باروش هاي سنتز وخواص فيزيكي نانو كامپوزيت هبرنامه نويسي پايتون به همراه 77پروژه در شبكه وامنيشبيه سازي سيستم هاوفرآيندها بارويكردي مبتني بربرنا

انديشه هاي يك هكرنقش تكنولوژي در مديريت استراتژيك وب معنايي (مرجعي براي مبتديان ،برنامه نويسان و توسهمه چيز درباره نمودارهاي Excelمكانيك مدار ويژه دانشجويان مهندسي تورم يا حباب تورمي ؟

مقدمه اي بر: مراكز عمليات امنيت Security Operatioجرم شناسي در ويندوزامن سازي مايكروسافت Windows 7&Androidاصول طراحي وتوسعه نرم افزارهاي مطمئنفناوري اطلاعات سازماني وسيستم هاي نرم افزاري CSCUامنيت براي كاربر عمومي

آموزش كاربردي مدل سازي جريان رسوب در نرم افزار SSI برنامه نويسي هوش مصنوعي در JAVAبررسي معماري وتوپولوژي هاي شبكه از ديدگاه امنيت وتبرنامه نويسي به زبان F#.NETبا سه پارادايم تابعي ، سيستم هاي اطلاعات مديريت آموزش عملي ،كاربردي وتصويري مهندسي شبكه مايكروسافت

آموزش عملي ،كاربردي وتصويري CCNA200-120به زبان ساآموزش عملي،كاربردي وتصويري ميكروتيك /MTCREمرجع آموزشي( CCIE 350-001(ROUTING AND SWITHINGبه صآموزش عملي ،كاربردي وتصويري نتورك پلاسNetwork+اآموزش عملي وكاربردي مجازي سازي Virtualization(به ز

معرفي بدافزارها وارائه الگوريتم هاي تشخيص AOSMDآموزش عملي،كاربردي وتصويري ميكروتيك /MTCNA مفاهيم سيستم عامل (نگارش نهم )تست نفوذ اندرويد shell اسكريپت نويسي در لينوكس مديريت پايه اي Linux Essentials

الگوريتم هاي باهوش (دستورالعمل هاي برنامه نويسي المرجع امنيت در شبكه هاي كامپيوتري بر اساس سرفصل هjQuery Mobile طراحي صفحات وب واپليكيشن هاي مخصوص تمديريت دركسب وكارالكترونيكيبهينه سازي خطي وبهينه سازي تركيبياتي اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني

تجزيه وتحليل تكنيكال مالي (تئوري وعمل)...آموزش كاربردي اينترنت امكان سنجي پروژه هاي سرمايه گذاري ومدل سازي طرح تجمرجع كامل Word 2013آموزش كاربردي PHP&jQueryهوش تجاري موفق(رازهايي براي كاربردي كردن هوش تجاري

ارتقاء مدرك مهندسي شبكه مايكروسافت(417-70)MCSA Seمرمت وبازسازي چاههاي آب مديريت بانك اطلاعاتي ORACLE 11g راهنماي كاربردي عيب يابي ، تعميرونگهداري لپ تاپ(وينبردبا سارقان اطلاعات وراهكارهاي مقابله باآنرازهاي بزرگ آمازون (درس هايي از موفقيت برترين خ

خودآموز نظريه زبان ها وماشين ها به زبان سادهآموزش سريع وآسان كامپيوتر(چاپ دوم ، ويرايش چهارم )علم رمزنگاري وهنرتحليل رمز MD5 چگونه باVisual C# 2010 برنامه نويسي كنيم پيكربندي عملي Exam 70-640) Windows Server 2008 R2ويروس ها وبدافزارهاي كامپيوتري (Computer Viruses a

مرجع كامل طراحي با CATIA V5 R21پرس ، طراحي وساخت قالب تكنيك هاي نفوذ به نرم افزار CRACKآموزش كاربردي تحليل وطراحي سازه ها (Autodesk Robot آموزش HTML5 & CSS3 در قالب پروژه كتاب آموزشي امنيت در نرم‌افزار

آموزش آسان وبلاگ نويسيكتاب آموزشي COBIT مديريت كنترل هاي داخلي وامنيت در‫الگوريتم و فلوچارت ( راهنماي سودمندي براي كليه علزبان ماشين و اسمبلي وكاربرد آن در كامپيوترهاي شخصيطراحي ديجيتال (مدار منطقي ) (جديدترين ترجمه ويرايشطراحي سايت با سيستم مديريت WORD PRESS همراه با آمو

شبكه هاي كامپيوتري وكارگاه Computer Networks and W مفاهيم سيستم عامل Operating System Concepts(ويرايجديدترين فناوري دنياي كامپيوتر رايانش ابري ، فناورآزمايشگاه معماري كامپيوتر مبتني برپردازندهDVD+MIPSمرجع مهندسي تجارت الكترونيك آموزش گام به گام برنامه نويسي (همراه با CD )

لينوكس , شبكه , امنيت طراحي راديويي شبكه هاي سلولي مهارت هاي كاربردي در GIS (چاپ دوم) مرجع كامل EXCEL 2010برنامه نويسي سيستمي با ويندوز API ( همراه با برنامراهنماي طراحي و پياده سازي دفتر مديريت پروژه (PMO

آموزش عملي و كاربردي CCNP SWITCH به زبان ساده به صآموزش گام به گام OFFICE 2010 ORACLE 11 INTRODUCTION TO ORACLE SQL and PL/SQL مرجع آموزشي visual C# 2010 {همراه با CD }آموزش عملي و كاربردي902-642 CCNP Route به زبان سادزبان هاي برنامه نويسي وب

نمونه پروژه هاي شماتيك و گام به گام Primavera Ente101نكته و ترفند براي استفاده از CSS در طراحي وب(چامرجع كامل شناسايي و مقابله با پديده خوردگي در خطوطفن آوري شبكه ( چاپ دهم) جلوه هاي نقاشي سه بعدي Paint Effects Maya ‫برنامه نويسي موبايل در محيط Netbeans 6.8

مرجع كامل FOREX تحليل تكنيكال و فاند امنتال (ويراي آموزش كاربردي primavera 6.0 هوشمندي كسب و كار و داده كاوي (يك استراتژي براي بك‫آموزش عملي و كاربردي CCNA به زبان ساده به صورت LA‫مفاهيم , نكات درسي و حل مسائل پژوهش عملياتي سخت افزار كاربردي رايانه

‫نگاهي نو بر PHOTOSHOP CS 5 (همراه با DVD) ‫چگونه با java برنامه نويسي كنيم 2010 (DEITEL )‫مرجع توابع PHP‫مرجع كامل WORD 2010‫آموزش برنامه نويسي ويندوز موبايل به زبان #C ‫كاربرد microsoft Excel 2010 در اقتصاد مهندسي

‫BIOMETRICS سيستم هاي تشخيص هويت انسان ‫كتاب آموزشي سيستم عامل لينوكس ( ubuntu 10.4 )


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد