سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


فناوري اطلاعات سازماني وسيستم هاي نرم افزاري
موضوع:
نظام هاي اطلاعاتي مديريت
تكنولوژي اطلاعات- مديريت
برنامه ريزي سازماني - داده پردازي
سامانه هاي مديريت گردش كار
كسب وكار- داده پردازي
نرم افزار - توليد
پديدآورنده:
نويسنده: دكترعليرضانيك روان شلماني
نويسنده: مهندس مجتبي احمدي
ناشر:

ناقوس

222 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 - 30 نسخه
978-964-377-787-6
تاريخ نشر:1397
قيمت :270000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :216000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: سازمان ها براي افزايش قابليت هاي خود ،بهبودعملكرد، تصميم گيري بهتر ورقابت باديگرسازمان ها،نيازمند استفاده از تكنولوژي هايي همچون سيستم هاي مديريت فرايند كسب وكار(BPMS)،برنامه ريزي منابع سازمان (ERP)وشناخت مفاهيمي نظير معماري سازماني ،مديريت وكنترل پروژه هاي فناوري اطلاعات ،مهندسي مجددفرايندهاي كسب وكار (BPR)وتوسعه نرم افزار هاي سازماني هستند.دراين راستا،يكي از مشكلات موجود،آن است كه مباحث مربوط به فناوري اطلاعات سازماني وتوسعه نرم افزارهاي موردنياز درسازمان ها ،غالباتوسط گروه هاي جداگانه اي مديريت مي شوند كه اطلاعات جامعي درمورد جنبه هاي مختلف تكنولوژي هاي فناوري اطلاعات وارتباط آنها بايكديگرندارند.دراين كتاب ، به منظور نزديك تر نمودن اين مباحث ، ضمن معرفي سيستم ها ومفاهيم مطرح درفناوري اطلاعات سازمان ها،به بررسي وتشريح استانداردهاي توسعه نرم افزارونحوه استقرارسيستم هاي اطلاعاتي درسازمان ها پرداخته ،وپيشنهادهاي لازم جهت استقراربهينه اين سيستم ها ارائه خواهد شد.مطالعه كتاب حاضرباارتقاء دانش مديران سازماني در زمينه فناوري اطلاعات ومديريت پروژه هاي اطلاعاتي ،كمك مي كند تا بااستفاده بهينه منابع ونيروهاي انساني سازمان ، وابستگي به حضور ناظران خارجي درپروژه هاي ITكاهش يافته وحتي ازبرون سپاري پروژه ها تاحدامكان جلوگيري شود.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 




 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد