سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


تدابيرطراحي براي خانه هاي هوشمند وپايدار
موضوع:
خانه هاي هوشمند
پديدآورنده:
گردآورنده: سجاداميدي پور
گردآورنده:(عضوهيئت علمي موسسه آموزش عالي كادوس) شهرام رشيدي
ناشر:

ناقوس

188 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 - 50 نسخه
978-964-377-903-0
تاريخ نشر:1397
قيمت :265000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :212000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد:اين كتاب برتوسعه پايداروتدابيرطراحي جهت نيازهاي پايداري (اجتماعي،اقتصادي ومحيطي)درطراحي خانه هاي مسكوني تمركزاست.توسعه پايدار تنهابرجنبه زيست محيطي تمركزندارد،بلكه به جنبه هاي اجتماعي،واقتصادي آن همم توجه مي كند.شناخت اين نيازها(اجتماعي،اقتصادي و محيطي)وسعي درهمسازكردن آنها باساير نيازهاي طراحي ،يكي ازاهداف اين كتاب است.بنابراين اگربه اين مسائل در ابتداي فرآيندطراحي توجه شود،بايدبه شيوه هاي مناسب و منطق باسايرنيازهاي توسعه پايدار باشد.باوجود اين كه هرخانه داراي مشكلات مختلف ودرنتيجه ودرنتيجه نيازمند يك راه حل منحصربه فرد مي باشد،امافرآيندي كه منجربه ارائه راه حل خواهدشد،مشابه است.درنتيجه سعي داريم اصولي را طرح ريزي نمائيم كه معماران وطراحان بايددرطول روندارزيابي ،طراحي وساخت وساز جهت رسيدن به اهداف طراحي پايدار آنها را درنظر بگيرند.كتاب حاضر تلاشي دراين زمينه است.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد