عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (79)
بهينه سازي جامدات با CATIA كاربرد پردازش سيگنال در آناليز مودال مدل سازي وبهينه سازي تركيبي در ساخت وتوليد(يكپارچه پيشرانه ها وبالستيك داخلي درموتور موشك هاي هيبريدشكل دهي فلزات مدل سازي جريان واكنشي واحتراقي باChemkin Pro

مباني يادگيري ماشين آشنايي باروش هاي سنتز وخواص فيزيكي نانو كامپوزيت هطراحي مكانيزم ها وتحليل هاي ديناميكي در نرم افزار پرس هاي هيدروليك حريم ومحدوده هاي حفاظتي در راه آهن(درمناطق مختلف شمرجع كاربردي SolidWorks

مرجع كاربردي Autocadبرنامه هاي كاربردي بينايي ماشين با Open CV2 شبيه سازي باكمك نرم افزار DEFORM تشريح كامل مسائل مباني ترموديناميك 2ماشينكاري CNCدركلاس جهاني (CAD/CAM by surfcam) "شبكه بندي (مش بندي) ساختار يافته در نرم افزار AN

آموزش طراحي مكانيكي پيشرفته در INVENTOR 2014پردازش عملي تصوير با Matlab 2013راهنماي جامع مباحث پيشرفته طراحي ، ساخت وتوليددر Cتشريح كامل مسائل فيزيك دانشگاهي (ويراست يازدهم)جلدفيزيك دانشگاهي (ويراست دهم)جلدچهارم: نوروفيزيك مدرراهنماي مكانيك برداري براي مهندسان - جلد2 ديناميك

مكانيك برداري براي مهندسان - جلد2 ديناميك (ويراست مكانيك برداري براي مهندسان - جلد1(استاتيك )ويرايش مرجع كامل تصوير با MATLAB(دريافت تصوير ،گامي اساسيراهنماي خريد خودروي دست دوم تشريح كامل مسائل مباني ترموديناميك 1(ويرايش هفتم)تشريح كامل مسائل ترموديناميك نگرشي مهندسي (ويرايش

 

مشاهده صفحه 1از 3

 
 
 
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12فروردین -بین وحید نظری وروان مهر-بن بست حقیقت -پلاک 4- طبقه بالای همکف - واحد2شرقی
تلفن:58-66478957
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد