عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (77)
مدل سازي وبهينه سازي تركيبي در ساخت وتوليد(يكپارچه پيشرانه ها وبالستيك داخلي درموتور موشك هاي هيبريدشكل دهي فلزات مدل سازي جريان واكنشي واحتراقي باChemkin Proمباني يادگيري ماشين آشنايي باروش هاي سنتز وخواص فيزيكي نانو كامپوزيت ه

طراحي مكانيزم ها وتحليل هاي ديناميكي در نرم افزار پرس هاي هيدروليك حريم ومحدوده هاي حفاظتي در راه آهن(درمناطق مختلف شمرجع كاربردي SolidWorksمرجع كاربردي Autocadبرنامه هاي كاربردي بينايي ماشين با Open CV2

شبيه سازي باكمك نرم افزار DEFORM تشريح كامل مسائل مباني ترموديناميك 2ماشينكاري CNCدركلاس جهاني (CAD/CAM by surfcam) "شبكه بندي (مش بندي) ساختار يافته در نرم افزار ANآموزش طراحي مكانيكي پيشرفته در INVENTOR 2014پردازش عملي تصوير با Matlab 2013

راهنماي جامع مباحث پيشرفته طراحي ، ساخت وتوليددر Cتشريح كامل مسائل فيزيك دانشگاهي (ويراست يازدهم)جلدفيزيك دانشگاهي (ويراست دهم)جلدچهارم: نوروفيزيك مدرراهنماي مكانيك برداري براي مهندسان - جلد2 ديناميك مكانيك برداري براي مهندسان - جلد2 ديناميك (ويراست مكانيك برداري براي مهندسان - جلد1(استاتيك )ويرايش

مرجع كامل تصوير با MATLAB(دريافت تصوير ،گامي اساسيراهنماي خريد خودروي دست دوم تشريح كامل مسائل مباني ترموديناميك 1(ويرايش هفتم)تشريح كامل مسائل ترموديناميك نگرشي مهندسي (ويرايش راهنماي كاربردي SIMULINK مرجع كامل طراحي با CATIA V5 R21

 

مشاهده صفحه 1از 3

 
 
 
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تهران - خیابان انقلاب - خیابان 12فروردین -بین وحید نظری وروان مهر-بن بست حقیقت -پلاک 4- طبقه بالای همکف - واحد2شرقی
تلفن:58-66478957
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد