سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
كتاب هاي در دست چاپ
تفكر برنامه نويسي Julia پياده سازي هوش كسب وكاربا راه كارهاي نرم افزاري POتحليل معماري و طراحي شبكه هاي كامپيوتريمديريت پروژه چابكراهنمايي بر توسعه استراتژي امنيت سايبري مليالفباي ابزار شناسي

برنامه نويسي موازي و همروند با پايتون بازار يابي نمايشگاه هاي بين الملليمركز عمليات امنيت نوين(SOC) وراهنماي معماري و استقمهندسي راه آهن همراه با سوالات تشريحي تحليل سه بعدي پ(عددي)انتقال حرارت مرجع آموزشي راه اندازي فروشگاه اينترنتي بااستفاده

مرجع آموزشي راه اندازي فروشگاه اينترنتي بااستفادهCity Engine 2011.2


 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد