تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (73)
آشنايي با مهندسي برقسيستم هاي نيوماتيك وهيدروليك واصول طراحي مدارات صنتشريح كامل مسائل اندازه گيري وآشكارسازي تابش(سولفاراه اندازي ومديريت سيستم تلفني سيسكوCUCMبه صورت قدشبكه هاي اتصال گراSONET/SDH،ATM،MPLSشبكه هاي نوريتوليد محتواي الكترونيكي پيشرفته(ارائه استاندارد ها

طراحي وتحليل بردمدار چاپي با نرم افزارcadence SPB آموزش طراحي وشبيه سازي آنتن با نرم افزار FEKOالكترونيك به زبان ساده عيب يابي شبكه هاي نوري بااستفاده از OTDRموجود نيستزبان تخصصي كامپيوتر برق

تجزيه وتحليل شبكه هاي WiMAX،LTEوWLAN سيستم هاي مخابرات سيار سلولي (از GSM تا UMTS)مدارهاي الكتريكي (2)مدارهاي الكتريكي (1)مرجع كامل تصوير با MATLAB(دريافت تصوير ،گامي اساسيبرقگيرها درشبكه هاي توزيع وانتقال انرژي

رسم فني برق تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل مدرن(ويرايش پنجم)طراحي سيستم هاي كامپيوتري ديجيتال با استفاده از زب311 مدار(ايده ها، نكته ها وترفندهايي از الكتور)كليدي ترين نقشه ها در برق صنعتي واتوماسيون عيب يابي كليه مدارات الكترونيك (مخصوص دانشجويان ا

مدارات فرستنده - گيرنده-(راديويي,مادون قرمز, آلترمدارات ساده ي الكترونيكميكروكنترلر 8051الگوريتم فراابتكاري جستجوي هارموني(Harmony Search شبيه سازي وتحليل سيستم هاي مخابراتي ديجيتال با استمعماري كامپيوتر (ويرايش سوم)چاپ يازدهم

 

مشاهده صفحه 1از 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد