تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (39)
تئوري وتحليل تيرهاي خميده پرو الاستيك تحت كوپلينگهندسه محاسباتي : الگوريتم ها وكاربردها(ويرايش سوم داده كاوي براي همه Data Mining For ALL برنامه نويسي به زبان MATLABاقتصاد رياضي پيشرفته مفاهيم رمزنگاري

اقتصادسنجي كاربردي برنامه نويسي به زبان MATLABRدرعمل تحليل داده وترسيم نمودارهامباني يادگيري ماشين شبيه سازي سيستم هاوفرآيندها بارويكردي مبتني بربرنامدلسازي محاسباتي سيستم هاي اجتماعي

مدلسازي مالي با Crystal Ball وExcel تبديل لاپلاس و كاربردهاي آنراهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش پنجم)PMBOKآموزش كاربردي وشماتيك MS Project 2013بهينه سازي خطي وبهينه سازي تركيبياتي اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني

مرجع كامل نرم افزار Maple كاربرد روش هاي رياضي والگوريتم هاي فراابتكاري در بتحليل آماري باMinitab 16 تحليل كيفي داده با ATLAS .tiكنترل كيفيت وتحليل آماري با Mini tab 16 اقتصاد سنجي كاربردي

اصول FMEA مرجع كامل EXCEL 2010مدل سازي با توابع EXCEL فرمول هاي مهندسي سازه( ويژه رشته عمران ) مرجع كاربردي Maple 16نمونه پروژه هاي شماتيك و گام به گام Primavera Ente

 

مشاهده صفحه 1از 2

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تلفن:58-66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد