تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (41)
مقدمه اي بر آناليز هارمونيك تئوري وتحليل تيرهاي خميده پرو الاستيك تحت كوپلينگهندسه محاسباتي : الگوريتم ها وكاربردها(ويرايش سوم نظريه گراف وشبكه هاي پيچيده داده كاوي براي همه Data Mining For ALL برنامه نويسي به زبان MATLAB

اقتصاد رياضي پيشرفته مفاهيم رمزنگارياقتصادسنجي كاربردي برنامه نويسي به زبان MATLABRدرعمل تحليل داده وترسيم نمودارهامباني يادگيري ماشين

شبيه سازي سيستم هاوفرآيندها بارويكردي مبتني بربرنامدلسازي محاسباتي سيستم هاي اجتماعي مدلسازي مالي با Crystal Ball وExcel تبديل لاپلاس و كاربردهاي آنراهنماي گستره دانش مديريت پروژه (ويرايش پنجم)PMBOKآموزش كاربردي وشماتيك MS Project 2013

بهينه سازي خطي وبهينه سازي تركيبياتي اقتصادسنجي مالي با رويكردي مدلسازي ،سري هاي زماني مرجع كامل نرم افزار Maple كاربرد روش هاي رياضي والگوريتم هاي فراابتكاري در بتحليل آماري باMinitab 16 تحليل كيفي داده با ATLAS .ti

كنترل كيفيت وتحليل آماري با Mini tab 16 اقتصاد سنجي كاربردي اصول FMEA مرجع كامل EXCEL 2010مدل سازي با توابع EXCEL فرمول هاي مهندسي سازه( ويژه رشته عمران )

 

مشاهده صفحه 1از 2

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تلفن:58-66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد