تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (150)
آموزش MPLS/VPNمبتني بر CISCOترفندهاي تايپ و صفحه آرايي باWord 2016آموزش كاربردي نرم افزار WORD 2016آموزش كاربردي نرم افزار EXCEL 2016 مديريت پايگاه داده اطلاعاتي درGIS(مباني وكاربرد) برنامه نويسي مبتني بروب ASP.NET/#C

پياده سازي انبار داده هاباSQLServer2012 EXAM70-463مالتي مدياVmWare VSphere مالتي مدياSkype for Businessمالتي مدياMikroTIK MTCTCEمالتي مدياميكروتيك MikroTIK MTCNAمالتي مدياهكرقانونمندC.E.H(اولين گام جهت هك ونفوذ)

مالتي مديا هك وايرلس WireLess Hackingمالتي مدياتست نفوذ شبكه Penetration Test(Hacking Dراهنماي كاربردي MsProject 2016برنامه نويسي پايتون به همراه 77پروژه در شبكه وامني آموزش Parallel programmingدرVB.NET مهندسي شبكه مايكروسافت (MCSA(Windows Server 2012

همه چيز درباره نمودارهاي Excel آموزش عملي CCNA ROUTING/SWITCING امن سازي مايكروسافت Windows 7&Androidامن سازي UBUNTU Server13.04امن سازي مايكروسافتWindows Server 2008

آموزش NETWORK+ازصفرتاصدآموزش عملي وكاربردي مجازي سازي Virtualization(به زآموزش عملي،كاربردي وتصويري ميكروتيك /MTCNAفيلم آموزشي فارسي و كتاب الكترونيكي VMware vSphereتجزيه وتحليل شبكه هاي WiMAX،LTEوWLANمالتي مدياي تصويري فارسي Cisco CCNA 200-120 ؛ (30

 

مشاهده صفحه 1از 5

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تلفن:58-66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد