تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 

مشاوره چاپ


احترما به عرض ميرساندمطالب زير به صورت موقت روي سايت قرار گرفته و متن نهايي درحال ويرايش و اماده سازي ميباشد

با سلام

انتشارات ناقوس با 28سال سابقه انتشارات وچاپ بيش ازدوهزارو پانصد عنو.ان كتاب به تاييد خانه كتاب افتخار اين را داردآثار شمااساتيد و نويسندگان محترم را اعم ازترجمه ,تاليف وپايان نامه را در قالب كتاب چاپ و منتشر نمايد لذا با توجه به سولات مكررشما بر آن شديم تا ازطريق چاپ  يك جزوه حتي الامكان پاسخگوي سولات ابتدايي شما باشيم بديهي است درصورت لزوم ضمن مراجعه  حضوري ويا طي تماس تلفني با كمال ميل پاسخگوي هرگونه سوال و ابهامات شما در مقوله چاپ و نشر خواهيم بود

 

انواع  قرارداد

   1-سرمايه گذاري توسط ناشر

       الف ;خريد امتياز كتاب به صورت دايم توسط ناشرطي توافق يعني ناشربا پرداخت مبلغي براساس تعداد صفحات كتاب نسبت به خريد امتياز كتاب به صورت دايم اقدام نموده وپس از پرداخت وخريد امتيازديگر حقوق مادي به نويسنده تعلق نميگيرد

و حق واگذاري به شخص ويا ناشرثالث منحصرا در اختيار ناشر(مالك امتياز)ميباشد بديهي است حقوق معنوي نويسنده ازبابت درج نام بر روي جلد و داخل شناسنامه محفوظ ميباشد

ب- پرداخت حق التاليف يا حق الترجمه به نويسنده در هر نوبت چاپ براساس قرارداد تنظيم شده كه معمولا درصدي از قيمت پشت جلد ضرب در تيراژ درهرنوبت چاپ ميباشد

 2-سرمايه گذاري توسط نويسنده

 دراين نوع چاپ ناشر براساس تعداد صفحات وتيراژ مورد نظر سرمايه گذار ضمن تحويل آناليز هزينه توليد پس از عقدقرار دادنسبت به طي مراحل چاپ اقدام و طي زمان مقرر در قرارداد كتاب را تحويل سرمايه گذار مينمايد

توضيح-بهتر است ضمن مراجعه به ناشرين مختلف نسبت به صحت آناليزهزينه اطمينان لازم را كسب نماييد

لازم به توضيح است كه چاپ ازطرق  مختلف صورت ميگيرد وتعيين نوع چاپ بر اساس تيراژ مورد نظر بوده وآناليز برآورد هزينه درانواع چاپ متفاوت ميباشد كه در زيربه آن ميپردازيم

انواع خدمات چاپ

    1-چاپ افست

     2-چاپ ديجيتال

    3-چاپ ريسوگراف

 

        الف : (چاپ افست) اين نوع چاپ براي تيراژ حداقل پانصد نسخه به بالا ميباشد قيمت تمام شده درچاپ افست پايين ترين براي هرجلد ميباشد درصورتي كه فروش كتاب تضمين شده باشد بهتر است ازاين سرويس خدمات استفاده نماييد درعين حال بالاترين كيفيت هم دراين نوع چاپ ميباشد

 

ب : (چاپ ديجيتال) اين نوع چاپ ويژه تيراژ محدود حتي چند نسخه ميباشد وحداكثر باتوجه به هزينه تمام شده بالا چاپ بيش از 200نسخه در اين مدل چاپ توجيه اقتصادي نداشته و توصيه نميگردد

تبصره :كليه كساني كه صرف نظر از مسائل مالي به دنبال رزومه ميباشند ويا ازفروش كتاب اطمينان ندارند بهتر است از اين نوع خدمات چاپ استفاده نمايند

ج :  (ريسوگراف) اين نوع چاپ به علت كيفيت پايين توصيه نميشود

 

مراحل چاپ كتاب

اولين مرحله چاپ كتاب انتخاب ناشرمتنا سب با مطالب كتاب ميباشد ازآن جايي كه در حال حاضر اكثر ناشرين حرفه اي به صورت كاناليزه و تخصصي مبادرت به چاپ و نشر مينمايند بهتر است  ناشري را كه انتخاب مي نماييد درحوزه مربوط به موضوع كتاب فعاليت نمايد درعين حال در نظر داشته باشيد كه ناشران هم بر اساس حجم تو ليد و برند داراي رتبه بندي ميباشند كه نهايتا ناشر با رتبه بالاتر امتياز بيشتري  يراي رزومه و كارنامه شما محسوب مي گردد

 

مراجعه حضوري ويا غير حضوري

1- تماس با دفتر انتشارات وتعيين وقت حضوري جهت عقد قرارداد

2-تماس از طريق ايميل (تسهيلات ناشر ويژه مراجعه كنندگان شهرستاني جهت حذف مسافت )

در هر دو مورد فوق جهت عقد قرارداد نياز به مدارك زير ميباشد

الف- فتوكپي كارت ملي

ب- درصورت درج عنوان بر روي جلد (فتوكپي مدارك تحصيلي اعم از مهندسي –دكترا ويا نامه محل تحصيل مبني بر طي دوره مربوطه)

ج- فايل ورد وپي دي اف متن

د-فايل طراحي جلد به همراه لايه باز

در صورتي كه كتاب شما نياز به صفحه ارايي-ويرايش ادبي وطراحي جلد داشته باشد ناشر ضمن دريافت هزينه مربوطه نسبت به انجام مراحل ذكر شده اقدام مقتضي را انجام خواهد داد

 

شروع مراحل فني و اداري

1-       ارسال فايل صفحه آرايي شده به كتابخانه ملي جهت فهرست نويسي و دريافت فرم فيپا

2-       پس از دريافت فرم فيپا و تنظيم شناسنامه كتاب ارسال متن نهايي به وزارت ارشاد بابت اخذ مجوز چاپ

3-       ارسال فايل نهايي متن وطراحي جلد به ليتوگرافي جهت تهيه زينگ (چاپ افست)ويا درچاپ ديجيتال ارسال فايل به چاپخانه بدون نياز به ليتوگرافي

4-       پس از چاپ متن و جلد مرحله آخر صحافي كتاب ميباشد

5-       ارسال  چند نمونه از كتاب چاپ شده به وزارت ارشاد جهت اخذ مجوز اعلام وصول ونهايتا ترخيص كتاب از صحافي

6-       در هر 1000نسخه تعداد 4جلد وبه ازا هر1000جلد اضافه 2نسخه بيشتر كتاب تحويل وزارت ارشاد ميگردد بطور مثال براي تيراژ 2000نسخه 6جلد و3000نسخه 8جلد والي آخر

 

نكته :    در صورتي كه كتاب علمي ودانشگاهي به طور كلي درسي باشد ميتوان همزمان با مراحل اداري جهت جلوگيري از اطاله وقت كارفني راهم شروع نمودولي در صورتي كه  احساس ميكنيد كتاب نياز به بررسي ومميزي دارد جهت جلوگيري از هرگونه ضرر احتمالي و تغييرات بايسته مورد نظر مميزي به هيچ عنوان قبل از اخذ مجوز مراحل فني را شروع ننماييد

 

پارامترهاي موفقيت كتاب با انگيزه تجاري

1-       انتخاب موضوع بر اساس تقاضاي بازار

2-       ترجمه و تاليف با حد اكثر دقت

3-       ويرايش ادبي وفني توسط اهل فن

4-       انتخاب ناشربا توجه به متن و موضوع

5-       برند ناشرو موقعيت آن در ميان ناشران

6-       استفاده از مواد مصرفي با كيفيت

7-      سيستم توزيع مناسب

8-      تخفيف عادلانه جهت توزيع

9-       انتخاب تيراژ مناسب براساس تقاضا

10-     طرح جلد مناسب

11-     انتخاب سايز مناسب

   درادامه فرم خام برآورد هزينه چاپ اعم از ديجيتال ويا افست ارائه ميگردد بديهي است هزينه براساس تعداد صفحه وتيراژ قابل محاسبه ميباشد

 

 

 

 

 

 

 

سخن پاياني

 

 

  جهت جلوگيري از هرگونه ضرر و زيان احتمالي توصيه هاي زير را جدي بگيريد

 1-عدم مراجعه به مراكز ناشناس و بدون مجوز

2-استعلام آناليز هزينه از مراكزمختلف ومقايسه آنها

3-در نظر گرفتن تيراژ مناسب بر اساس تقاضا ودوري از هرگونه محاسبات احتمالي

4-كارنامه ورزومه ناشر مورد نظر

 

امكانات و رزومه انتشارات ناقوس

 

 الف) 27سال سابقه انتشارات

ب)چاپ بيش از 2500عنوان كتاب

ج) برخورداري از پرسنل مجرب خط توليد

د) انجام كليه مراحل آماده سازي در دفتر انتشارات (قبل ازچاپ )

ه) سيستم تمام اتوماسيون دفتري جهت جلوگيري ازاتلاف وقت

و) طي مراحل فني و اداري چاپ در كوتاهترين زمان

ز)ارائه پايين ترين نرخ خدمات چاپي دركناردقت و كيفيت

ح) ارائه مشاوره چاپ در كليه ساعات اداري

ط)  وارائه  انواع خدمات مرتبط با چاپ و توليد و توزيع و …………

 

 

انتشارات ناقوس افتخار ارائه خدمات به مراكز ذيل را داشته است

 

1-       پژوهشكده هوا فضا وزارت دفاع

2-       پليس فتا

3-       دانشگاه امام صادق

4-       دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

5-       دانشگاه چمران اهواز

6-       دانشگاه  مخابرات

7-       اداره مناسب سازي بنياد شهيد

8-       دانشگاه آزاد بوشهر و خور موج

9-       دانشگاه شما ل

10-   معاونت فناوري اطلاعات شهرداري

11-   دانشگاه آزاد اسلامي واحد جنوب

12-   دانشگاه علمي كاربردي واحد 43و47 و 29و14

13-   جهاد دانشگاهي صنعتي شريف

14-   سيمان آبيك

15-   صنايع دفاع

16-   موسسه ثامن ارتباط عصر (مخابرات)

17-   موسسه ايكا

18-   اداره فناوري و ارتباط بانك مركزي

19-   شركت خدما ت انفورماتيك(ATM )

20-   و................................................

 

 

 

ابعاد كتاب

1-رحلي         2-وزيري           3-رقعي         4-جيبي         5-پالتويي         

6-خشتي         7-بياضي

 

ا كتب حوزه دانشگاهي عمدتا در قطع وزيري 17.5در25cM   صفحه بندي ميگردند امادر

قطع رقعي 21در14.5وقطع رحلي21در29هم صفحه آرايي ميشوند در نظر داشته

باشيديكي از پارامترهاي فروش انتخاب سايز مناسب با موضوع كتاب ميباشد واين يك موضوع كارشناسي شده بوده و برخلاف نظر بعضي از همكاران مطلقا ربطي به سليقه ندارد لذا در هنگام صفحه آرايي و يا انتخاب سايز حتما با ما مشاوره نماييد در نظر داشته باشيد كه اگر سايزي متفاوت با مشاوره انتشارات در نظر داريد با كمال احترام از چاپ كتاب انصراف داده و تحت هيچ عنوان برند انتشارات را براساس انتخاب غلط زير سوال نخواهيم برد

در صورتي كه مايليد خودتان صفحه بندي نماييد ضمن تماس با انتشارات ازراهنماييهاي 

پرسنل حروفچين انتشا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد