سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


نقش فناوري اطلاعات وارتباطات درمديريت بحران
موضوع:
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
مديريت بحران
پديدآورنده:
نويسنده: عباس پاپي
ناشر:

ناقوس

118 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 50 نسخه
978-964-377-906-1
تاريخ نشر:1395
قيمت :250000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :225000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد:بلاياي طبيعي سالانه هزاران نفراز مردم جهان رابه كام مرگ فرستاده وميلياردها دلارخسارت برجاي مي گذارد.دربرخي موارد روش هايي براي پيشگيري وجود داردودربرخي مواقع نيزبايد تمهيداتي براي كاهش صدمات وخسارات جاني ومالي ناشي از بحران هاي طبيعي انديشيد.يكي ازاين موارد موثروكمك كننده ،استفاده از فناوري اطلاعات وارتباطات است كه مي تواندبه طور چشمگيري كارساز باشد.امروزه ميتوان ازفناوري اطلاعات وارتباطات ،در پيش بيني وپيشگيري بحران ،در زمان حادث شدن براي كاهش صدمات وخسارات وپس از آن براي بازگشت سريعتر وبهتربه وضعيت ثبات استفاده كرد.فناوري اطلاعات وارتباطات به عنوان يك ابزار رقابتي قدرتمند درمواجهه با مشكلاتن محيطي وچالش ها ونيزاستفاده مناسب ازفرصت ها محسوب مي شود.دراين راستا،برقراري يك سيستم اطلاعاتي وارتباطي مناسب بابهره گيري ازاين فناوري درجهت جمع آوري ،پردازش ونگهداري اطلاعات امري حياتي است.اگرچه اين فناوري واستفاده ازرايانه هرگز نتوانسته درتصميم گيري جايگزين نيروي درست بااستفاده ازاطلاعات دقيق وسرعت بخشيدن به كارها نمي توان صرفنظر كرد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد