سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (769)
شگردها و تكنيك هاي حفظ حريم خصوصي در فضاي مجازي(ايآموزش سريع زبان برنامه نويسي GO امنيت API پيشرفتهآموزش كاربردي GIS (فروش از طريق شماره09166592 آزمون خودكار برنامه هاي كاربردي تحت وب از طريق ROجريان شناسي سياسي گروهك تروريستي تكفيري داعش

مرجع FORTIWEB NSE6برنامه نويسي موازي و همروند با پايتونمباحث پيشرفته در تحليل استاتيكي باSOLIDWORKSمباحث مقدماتي در تحليل استاتيكي با SOLID WORKSپايگاه داده هاي نسل آيندهمسير يابيTCP/IP

برنامه نويسي در Excelبا استفاده ازVBAبرنامه نويسي توابع پيشرفتهAPI درC# 2017 (تمام رنگ بازار يابي نمايشگاه هاي بين الملليكتاب همراه LPIC-2مرجع اموزشي ( FORTIGATE(NSE4برنامه نويسي موازي با كودا(CUDA)

پياده سازي مركز عمليات امنيت با استفاده از رويكردهامنيت vSphereبراي متخصصان امنيت,مديران وكار شناسانشناخت و استفاده ازSplunk SIEMروشهاي نوين كشف نفوذ,مركز عمليات امنيت نوين(SOC) وراهنماي معماري و استقمعرفي بر نانو ساختارها مكانيك كلاسيك (بر اساس كتاب تاتوم )

مقدمه اي بر مديريت دانشكاربرد رايانه در حسابداريمقدمه اي بر سخت افزار 2مقدمه اي بر ساختمان داده هاMCSE 2016(IIS-NLB-CA-FTP)تشريح كامل مسائل آشنايي با مكانيك (كلپنر)

 

مشاهده صفحه 1از 26

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:58-66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد