تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (764)
مرجع FORTIWEB NSE6برنامه نويسي موازي و همروند با پايتونمباحث پيشرفته در تحليل استاتيكي باSOLIDWORKSمباحث مقدماتي در تحليل استاتيكي با SOLID WORKSمسير يابيTCP/IPبرنامه نويسي در Excelبا استفاده ازVBA

برنامه نويسي توابع پيشرفتهAPI درC# 2017 (تمام رنگ بازار يابي نمايشگاه هاي بين الملليكتاب همراه LPIC-2مرجع اموزشي ( FORTIGATE(NSE4برنامه نويسي موازي با كودا(CUDA)پياده سازي مركز عمليات امنيت با استفاده از رويكرده

امنيت vSphereبراي متخصصان امنيت,مديران وكار شناسانشناخت و استفاده ازSplunk SIEMروشهاي نوين كشف نفوذ,مركز عمليات امنيت نوين(SOC) وراهنماي معماري و استقمعرفي بر نانو ساختارها مكانيك كلاسيك (بر اساس كتاب تاتوم )مقدمه اي بر مديريت دانش

كاربرد رايانه در حسابداريمقدمه اي بر سخت افزار 2مقدمه اي بر ساختمان داده هاMCSE 2016(IIS-NLB-CA-FTP)تشريح كامل مسائل آشنايي با مكانيك (كلپنر) تشريح كامل مسائل مقدمه اي بر اختر فيزيك نوين

پرسش ها وپاسخ هاي اساسي ستاره شناسيجهان در پوست گردوهنر فريب (مهندسي اجتماعي )آموزش SQL/DBA رمز نگاري(مشبكه-مبنا )رد گيري هكرها

 

مشاهده صفحه 1از 26

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب
 
تلفن:58-66478957
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد