سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


كاربرد روش هاي رياضي والگوريتم هاي فراابتكاري در بهينه سازي غيرخطي بااستفاده ازMATLAB
موضوع:
به گزيني رياضي
نظريه هاي غيرخطي
پديدآورنده:
نويسنده: احمدنريماني
نويسنده: رضانريماني
ناشر:

ناقوس

151 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 -
978-964-377-543-8
تاريخ نشر:1391
قيمت :145000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :116000 ريال

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: امروزه دراكثررشته هاي فني ومهندسي ، اقتصاد، مديريت و ... مسائلي مطرح مي شوند كه ماهيت بهينه سازي دارند. درواقع دراكثر مطالعات كاربردي صورت گرفته در زمينه هاي مذكور، به دنبال افزايش سوديا درآمد، كاهش هزينه هاي توليد، كاهش خطاي تخمين مقادير بهينه متغيرهاي تصميم و... هستيم .ازسوي ديگر ، با افزايش روزافزون پيچيدگي مدل هاي مختلف برنامه ريزي وكنش وواكنش ميان متغيرهاي مختلف اثرگذار برروي مسائل موردنظر، حركت به سمت مدل سازي غيرخطي مسائل بهينه سازي ، بيش از پيش رواج يافته است . به همين جهت درنگارش اين كتاب سعي شده است كه روش هاي مختلف بهينه سازي غيرخطي اعم از روش هاي رياضي ازجمله روش هاي كاهش گراديان ولاگرانژ وهمچنين تعدادي از مهم ترين الگوريتم هاي فراابتكاري مطرح شده براي حل اين دسته ازمسائل ازجمله الگوريتم ژنتيك ، بهينه سازي تجمع ذرات والگوريتم شبيه سازي تبريد به همراه توضيح جامع وكامل نحوه اجراي آنهادر نرم افزار كاربردي متلب آورده شود.

‫جعبه ابزارهاي Matlab مرجع كامل تصوير با MATLAB(دريافت تصوير ،گامي اساسيپردازش عملي تصوير با Matlab 2013

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد