سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


آموزش كاربردي CSSبراي طراحي صفحات وب
موضوع:
وبگاه ها-طراحي
برگه هاي آبشاري
زبان نشانه گذاري فرامتني
پديدآورنده:
نويسنده: مهندس سيدعباس منتصري
ناشر:

ناقوس

400 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 2 - 20 نسخه
تاريخ نشر:1397
قيمت :750000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :600000 ريال

چکيده :
آنچه دراين كتاب مي آموزيد:دراين كتاب همه خصوصيتهاي CSS3ومقادير آنهابطوركامل توضيح داده شده اندوباتعريف انتخابگرهايي كه حاوي دستورات CSSهستند،نتيجه تاثيرمقاديرخصوصيتهابرروي عناصر HTMLبه تصويركشيده شده است.يكي از نقاط قوت اين كتاب نسبت به سايركتابهاي CSS،فصل طراحي گام به گام وب سايت است كه درآن صفحه اي ازوب سايت همراه باكدهاي CSSوHTMLطراحي شده وباتكميل هربخش ازصفحه،ظاهروب سايت نيزنشان داده ميشود.درDVDهمراه كتاب تمامي مراحل فصل "طراحي گام به گام وب سايت" همراه باكدHTMLهرصفحه پياده سازي وكدنويسي شده اندوفايل CSSكه صفحات راسبك دهي ميكندنيزبه صورت سبك نامه خارجي دركنار صفحات قرار داده شده است. براي درك بهتر خصوصيتهاي CSSتوسط خواننده اين كتاب ومشاهده نتيجه ظاهري اعمال هرخصوصيت .درDVDكتاب براي هرفصل صفحه وبي طراحي شده است كه درآن دستورات CSSمربوط به هرخصوصيت در يك انتخابگر مجزا نوشته شده وبااعمال برروي كدHTMLعنصردرصفحه،ظاهرآنعنصر سبك دهي شده وبه تصوير كشيده ميشود.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد