سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


مهندسي اجتماعي هنرسياه (هنرفريفتن انسان وهك كردن رفتارهاي اجتماعي افراذ براي جمع آوري اطلاعات)
موضوع:
مهندسي اجتماعي
Social engineering
كامپيوترها - ايمني اطلاعات
Computer security
هكرها
Hackers
پديدآورنده:
نويسنده: محسن قاسمي
نويسنده: محمدسادات
ناشر:

ناقوس

132 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 100 نسخه
978-964-377-863-7
تاريخ نشر:1395
قيمت :120000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :96000 ريال
موجود نيست

چکيده :
آنچه در اين كتاب مي آموزيد: مهندسي اجتماعي هنرفريفتن انسان هاست ؛يابه عبارت بهتر،دانش فريفتن انسانهاست .درمهندسي اجتماعي انسان هايي كه مسئوليت دارند فريب مي خورندوبااراده ي خوداقدام به افشاي اطلاعات مي نمايند.ازآن جايي كه انسان درزنجيره ي امنيت آخرين لايه امنيتي است،فريب خوردن اوبسيار سنگين تمام خواهدشد.درعصرانقلاب اطلاعات ،اطلاعات ارزشي بيش ازگذشته پيدانموده است وبه يك دارايي تبديل شده است؛لذاحفاظت فيزيكي ازاطلاعات روزبه روز بهتروسخت گيرانه تر شده است ومانع دسترسي خلافكاران به اطلاعات مي شود.دراين شرايط مهندسي اجتماعي راه چاره يي است كه به بدانديشان كمك مي نمايدودست يابي به اطلاعات راسهل وآسان مي گرداند.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد