سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


سيستم هاي غيرمتمركز درآب وفاضلاب
موضوع:
فاضلاب- تصفيه -مقاله هاوخطابه ها
فاضلاب - تاسيسات انتقال ومصرف -مقاله هاوخطابه ها
پديدآورنده:
مترجم: رامين مختارزاده آذر
مترجم: كوروويلاماتيو،استوارت دالاس،گئون هو
ناشر:

ناقوس

وزيري (شوميز) - چاپ 1 -
978-964-377-597-1
تاريخ نشر:1392
قيمت :120000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :96000 ريال
موجود نيست

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد:تامين آب سالم وبهداشت محيط ازاهم موارد تامين بهداشت جوامع انساني هستندباگسترش علوم وفنون وصنعت مرتبط باآن امرتامين آب سالم وبهداشتي درجوامع بزرگ وپيشرفته به خوبي صورت مي پذيردوليكن هنوزيك ميليارد نفرازجمعيت جهان ازنعمت آب سالم ودوميلياردنفراز بهداشت مطلوب بي بهره اند.كه يكي از علل آن عدم دسترسي ياعدم امكان دسترسي به سيستمهاي متمركز چه از لحاظ منابع اقتصادي وچه از ديدگاه فن آوري ومنابع نيروي انساني متخصص دركوتاه مدت وحتي ميان مدت آرزوئي دست نيافتني است ازاين رو نيازبه تبيين وحتي درزمينه سيستم هاي غيرمتمركز وارزان قيمت را ميبايست پذيرفت وباهمت وپيگيري به آن دست يافت. مهندسين مشاورآب سازه اسپوتابه عنوان عضوكوچكي ازجامعه مهندسي كشورودرراستاي اهداف تحقيقاتي ورشدوارتقاء دانش فني جامعه مهندسي پيرامون خوددراين زمينه نيزاحساس مسئوليت نموده وباپشتيباني مديريت وكارشناسان محترم شركت آب وفاضلاب روستائي آذربايجان غربي اقدام به ترجمه كتاب حاضركه ارائه دهنده راهكارهاي مختلفي درعرصه هاي آبياري ،بازيافت واستفاده مجدد،تصفيه ،نگهداري وبهره برداري از تاسيسات غيرمتمركز درنقاط مختلف جهان مي باشد. باهدف دستيابي به الگوهاي مناسب براي تحقيق بيشتر با شرايط بومي براي صنعتگران ومحققان اين عرصه نمود. كتاب حاضركه دربرگيرنده مقالات منتخب همايش بين المللي سيستم هاي غيرمتمركز درآب وفاضلاب كه در سال 2006ميلادي دردانشگاه موردوخ استرالياي غربي برپاشده بود،در14مبحث مختلف شامل 25 مقاله از سراسرجهان است. اين مقالات درزمينه هاي آب وفاضلاب اعم ازبازيافت آب باران ، سيستم هاي تصفيه در مراحل مختلف طراحي ، بهره برداري وبرنامه ريزي هاي مديريتي براي اين سيستمها ارائه شده اند.اميداست انتشاراين نوشتاربتواند انگيزه اي برتحقيقات وپژوهشهاي بومي ومنطقه اي ازطرف دانشگاهيان ومراكز صنعتي ودوايراجرائي را فراهم آورد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد