سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


بهينه سازي به روش كلوني مورچگان
موضوع:
به گزيني رياضي
مورچه ها- عادات ورفتار- الگوهاي رياضي
پديدآورنده:
نويسنده: ماركو دوريگو، توماس استاتزل
مترجم: عليرضاصالحان
مترجم: محمدسرابي
مترجم: علي اكبرايزدي
ناشر:

ناقوس

311 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 -
978-964-377-523-0
تاريخ نشر:1391
قيمت :180000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :144000 ريال
موجود نيست

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: 1- بررسي كليه روش هاي مبتني برACO؛2- مسائل NP-Hardوروش حل آنها3- اصول ونحوه استفاده از الگوريتم هاي ACO؛4- معرفي مسئله فروشنده دوره گردوبررسي كليه الگوريتمهاي ACOاعمال شده برروي آن مانندسيستم مورچه ، نخبه ترين سيستم مورچه مبتني بررتبه بندي ، سيستممورچه Max-Minوغيره 5- مباحث مربوط به همگرايي درمقداروهمگرايي درجواب وبررسي همگرايي برخي از الكوريتم هاي ACO؛ 6 - بكارگيري الگوريتم هاي ACOبراي مسائل NP-Hard مانندمسائل مسيريابي (ترتيب توالي ، مسيريابي وسايل نقليه)، مسائل تخصيص (تخصيص درجه دوم ،تخصيص تعميم يافته وغيره) ، مسائل زمان بندي (زمان بندي SMTWTP، زمان بندي GS،OS، JSوغيره )،مسائل زيرمجموعه (پوشش مجموعه ، مسئله تقسيم گراف وزن داربه درخت، وغيره)، مسائل يادگيري ماشين(يادگيري قوانين طبقه بندي ، يادگيري ساختارشبكه هاي بيزين وغيره) وسايرمسائل موجود. 7- بررسي سايرالگوريتم هاي فراابتكاري مانندجستحوي ممنوع ، محاسبات تكاملي ، بازپخت شبيه سازي شده وغيره.8- معرفي روشAntNetبطوركامل جهت مسيريابي داده هادر شبكه هاي كامپيوتري9- بيان مسائل باز، دورنماهاي آينده وسايرمدل هاي الهام گرفته اززندگي مورچه ها.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد