سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
مشخصات كتاب


آبكاري در مقياس نانو
موضوع:
آبكاري
موادنانو ساختار
پديدآورنده:
نويسنده: توهرو واتانابه
مترجم: فرزاد كارگر
مترجم: مجيدلاله
ناشر:

هنر

290 صفحه - وزيري (شوميز) - چاپ 1 - 600 نسخه
978-964-646-373-8
تاريخ نشر:1390
قيمت :89000 ريال
قيمت انتشارات ناقوس :71200 ريال
موجود نيست

چکيده :
دراين كتاب مي آموزيد: تكنولوژي آبكاري بيش از 2000سال است كه وجوددارد ودرطول دوهزاره گذشته به طور پيوسته مورد استفاده قرار گرفته است . تكنولوژي آبكاري مدرن بسيار پيشرفته است و به منظور دربرگرفتن محدوده وسيعي ازكاربردها گسترش داده شده است ؛يعني علاوه بركاربردصنعتي ازآن براي تمامكاري سطحي ، تكنولوژي آبكاري هم اكنون مي تواند براي فرايندهاي جديد به منظورساخت فيلم هايي باكارآيي زياديا بدنه هايي باريز ساختار ريز درصنايع ميكروالكترونيك مورداستفاده واع شود. اين پيشرفت سريع نشان دهنده پتانسيل روش آبكاري براي تبديل شدن به يكي ازتكنيكهاي پيشروامروزي است. بااين وجود، سرعت توسعه تكنولوژي آبكاري به دليل فقدان اصول نظري عميق كنداست وعمومابرپايه روش سعي وخطا براي حصول فيلم هايي با خصوصيات مورد نظر استوار است. علي رغم تلاش هاي فراوان ، هنوز يك تئوري واحد برقرار نشده است كه اين كنترل رابه يك روش مناسب فراهم كند. اين كتاب مجموع هاي ازنتايج آزمايشگاهي متعددي است كه در طول 34 سال گذشته به دست آمده اند. در اينجا مفهوم "نظريه كنترل ريزساختار" براي فيلم هاي آبكاري شده معرفي خواهد شد كه متفاوت از تئوري هاي پيشين است. سپس نتايج آزمايشگاهي متعددي كه تأييد كننده صحت اين تئوري هستند توصيف خواهند شد. در نهايت، مجموعه عظيمي از داده هاي تجربي در مورد سيستم هاي فلزي/ آلياژي آبكاري شده با تأكيد بر ريزساختار آنها آورده شده اند. واضح است كه در سال هاي اخير تحقيقات بسياري در مورد كنترل ريزساختار فيلم هاي آبكاري شده انجام شده است. پس از ده ها سال تحقيق در مورد تكنولوژي آبكاري، نويسندگان احساس كردند كه نياز ضروري به يك كتاب در مورد نظريه كنترل ريزساختار در صنعت آبكاري وجود دارد. بنابراين كتاب حاضر تأليف شد، اگرچه مباحث مطرح شده در آن هنوز كامل نيستند. براي توصيف يك روش مؤثر براي تحقيق در مورد فرايند آبكاري، روش هاي تحقيقاتي و تجربي آبكاري توضيح داده شده اند. ريزساختار 53 نوع از فلزات خالص و آلياژهاي آبكاري شده گردآوري شده اند، كه يك مجموعه داده مفيد را براي فيلم هاي آبكاري شده فراهم مي كند. ويژگي منحصر به فرد اين مجموعه داده ها اين است كه حمامهاي آبكاري انتخاب شده ساده بوده و اغلب بدون افزودني هستند. علاوه براين، مواد آمورف به عنوان زيرلايه انتخاب شدند تا اينكه از تأثير ساختار زير لايه جلوگيري بعمل آيد. همچنين، زير لايه هاي تك بلوري به منظور مطالعه پديده رشد اپيتاكسي مورد استفاده قرار گرفتند. همانطور كه در بالا اشاره شد، كتاب حاضر هنوز كامل نيست. بنابراين، وظيفه ما ادامه جمع آوري داده هاي تجربي براي پر كردن شكاف هاي موجود در اين كتاب است. از اين رو، در آينده اين كتاب به روز رساني خواهد شد.

نظرات كاربران
اضافه كردن نظر جديد
پست الكترونيكي:
نظر:
 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66418741
fiogf49gjkf0
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد