سایت جدید ناقوس
تعداد : 
مجموع :  ريال


 
 

عنوان:


درخواست كتاب
گروه بندي ها 
 
 

 
تعداد گزارش:  در یک صفحه
تعداد يافت شده (7)
مديريت پروژه ها: مدل CAM2Pجلد 4 مديريت پروژه ها:متدولوژي تطبيق پذيرواختصاصي براي مديريت پروژه ها: چالش ها و روش هاجلد1 راهنماي كاربردي برنامه ريزي وكنترل پروژه با نرم افمديريت كنترل وپروژه به زبان ساده مديريت زمان پروژهPROJECT TI\ME M\ANAGMENT(مسيربحر

 

مشاهده صفحه 1از 1

 
 

ثبت نام
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درباره ناقوس | پرفروشها | تازه هاي نشر | تماس با ما |جستجوي كتاب |درخواست كتاب |سایت جدید ناقوس
 
تلفن:66478957
fiogf49gjkf0

 


 
1384-1394 تمام حقوق براي انتشارات ناقوس محفوظ مي باشد